Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
ICA Aigua calenta
ICH Xemeneies, llars, cuines, cassets insertables i estufes
ICM Emissors elèctrics per a calefacció
ICD Combustible líquid
ICC Calderes a gasoil
ICG Calderes a gas
U Caldera a gas, domèstica, convencional, de peu, per a calefacció
U Caldera a gas, domèstica, convencional, mural, per a calefacció
U Caldera a gas, domèstica, convencional, mural, per a calefacció i A.C.S
U Caldera a gas, col·lectiva, de baixa temperatura, de peu, de ferro colat
U Conjunt de calderes a gas, de baixa temperatura, de peu, de ferro colat
U Caldera a gas, col·lectiva, de baixa temperatura, de peu, de xapa d'acer
U Conjunt de calderes a gas, de baixa temperatura, de peu, de xapa d'acer
U Caldera a gas, domèstica, de condensació, de peu, per a calefacció
U Caldera a gas, domèstica, de condensació, de peu, per a calefacció i A.C.S
U Caldera a gas, domèstica, de condensació, mural, per a calefacció
U Caldera a gas, domèstica, de condensació, mural, per a calefacció i A.C.S
U Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, d'acer inoxidable
U Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, de ferro colat
U Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, de xapa d'acer
U Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, de fosa d'alumini
U Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, mural
U Conjunt de calderes a gas, de condensació, de peu, d'acer inoxidable
U Conjunt de calderes a gas, de condensació, de peu, de ferro colat
U Conjunt de calderes a gas, de condensació, de peu, de xapa d'acer
U Conjunt de calderes a gas, de condensació, de peu, de fosa d'alumini
U Conjunt de calderes a gas, de condensació, murals
U Sistema de caldera a gas, de condensació, per a exterior
ICI Calderes elèctriques
ICQ Calderes de biomassa
ICJ Calderes a carbó o llenya
ICO Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
ICS Sistemes de conducció d'aigua
ICE Emissors per aigua per a calefacció i refrigeració
ICB Captació solar
ICX Dispositius de control centralitzat
ICR Sistemes de conducció d'aire
ICV Unitats centralitzades per a calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
ICK Unitats centralitzades de climatització a gas
ICF Unitats no autònomes per a climatització
ICT Unitats de tractament d'aire (climatitzadores)
ICN Unitats autònomes de climatització
ICU Geotèrmia
ICP Bioclimatització
IB Sistemes de climatització
IE Elèctriques
IM Domòtiques i immòtiques
IF Fontaneria
IG Gasos combustibles
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IV Ventilació
IT Transport
ID Seguretat
IN Protecció enfront del radó
IX Aire comprimit i gasos medicinals
IH Canonades per a fluids
IW Suports, tubs i accessoris per a fluids
» Rehabilitació
» Espais urbans
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

 

Generador de preus de la construcció.

       
   
 

I

INSTAL·LACIONS

           
       
 

IC

INSTAL·LACIONS

CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

               
           
 

ICG

INSTAL·LACIONS

CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

CALDERES A GAS

                   

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali